Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Bewust in het leven staan via zelfvertrouwen

Ik merk bij heel veel van mijn klanten dat zelfvertrouwen een probleem is. Een gebrek aan zelfvertrouwen wil zeggen dat je jezelf niet vertrouwt of, anders gezegd, dat je het idee hebt niet op jezelf te kunnen rekenen. Dit is een idee dat bij jou GEGROEID is, omdat dingen niet lukken of omdat dingen niet lopen zoals jij het graag zou zien. Ik plaats het woord ?gegroeid? in hoofdletters om er de aandacht op te vestigen. Het is geen vaststaand gegeven, maar iets dat gaandeweg gegroeid is. Dat wil zeggen dat je het opnieuw kunt veranderen, want iets dat groeit, is beweeglijk en iets dat beweegt, kan je in een bepaalde richting sturen. Door dit foute beeld van jezelf, blijf je jezelf elke dag trouw ondermijnen, tot het moment dat je beseft dat je bezig bent jezelf te kelderen.

Lifestyle foto: bewust in het leven staan via zelfvertrouwen

Wat kan jij nu concreet doen om deze zelf-ondermijning te stoppen?

Let op je taal, want die is heel belangrijk. Alles wordt gecreëerd door het woord.

In de Bijbel staat bij Johannes 1:1-4 te lezen "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen".

Wat je van jezelf denkt of voelt, wordt bepaald door de woorden die je gebruikt. Als je tegen jezelf zegt: “Ik zal het nooit kunnen of ik bezit niet de nodige centjes of ….” geef je opdracht om het zo te doen verlopen en dan trek je mensen en situaties aan die deze opdracht bevestigen. De achterliggende boodschap is, dat je zegt dat je geen macht/controle hebt over wat er in je leven gebeurt. Zo doop je jezelf om tot slachtoffer van de door jou – zij het onbewust - gecreëerde omstandigheden. De esoterie leert dat alles één is en dat elke mens schepper is van zijn of haar leven, precies zoals elke golf een deel is van de machtige oceaan. Elk woord dat je denkt of uitspreekt, is bijgevolg een scheppende daad. Net als God ben jij het woord en het woord ben jij.

Nu je dat weet, begrijp je meteen dat precies dat foutief denken over jezelf de oorzaak is van al je tegenslagen en problemen.

Wanneer je, ‘ik-kan-het-niet’ (1) vervangt door ‘ik-doe-het-niet’ (2).

– de 1 is onmacht, de 2 is een keuze die je zelf maakt.

Het ‘ik-kan-het-niet’ zorgt ervoor dat het leven je weinig kan geven of laten toe-vallen. Toeval bestaat niet. Het valt je toe, omdat je er op de één of andere manier opdracht voor gegeven hebt via jouw woord. Hiermee wentel je jezelf in een slachtofferrol en daardoor geef je de macht uit handen.

Het ‘ik-doe-het-niet’ is een duidelijk keuze en biedt zelfs een mogelijke uitweg.

– de 1 sluit elke mogelijkheid uit, de 2 opent nieuwe wegen en mogelijkheden.

Het ‘ik-doe-het-niet’- concept nodigt je uit om verder te spreken, een ‘omdat’.... zal daarop volgen. Zo ontdek je wat jou remt en hierdoor schep jij een mogelijke uitweg.

Voorbeeld.

Wanneer je zegt ‘Ik doe het niet, omdat ik bang ben’, is onmiddellijk duidelijk wat het onderliggend probleem is. Als je nu verder denkt waarom je bang bent, krijg je een inzicht dat jou verder zal helpen om nieuwe keuzes te maken. Weten wat er in jezelf omgaat, is belangrijk om de juiste keuzes te maken en je leven te sturen in de richting die jij verkiest.

Hoe ontstaan foute denkwijzen en hoe kan je ze rechtzetten?

Door herhaling. Als je regelmatig van je ouders te horen krijgt dat je niet goed bent of een slome of een domkop bent, dan geloof je dat niet vanaf de eerste keer. Maar bij herhaling begin je aan jezelf te twijfelen en bij gebrek aan referentie ga je op de duur de stelling van je ouders aannemen en geloven.

Verlies daarom niet je geloof als je een nieuwe denkpiste oefent. Als je haar blijft herhalen, zal je onbewuste ze als waarheid oppikken en in je systeem verankeren.

Welke slinkse streken gebruikt de buitenwereld om je te helpen ondermijnen?

Negatieve emoties, zoals schaamte, schuldgevoel, angst. Iemand die negatief over zichzelf denkt, is makkelijk te manipuleren met een ‘je-zou-moeten’. Het ‘zou moeten’ houdt in dat je tekortschiet, dat je niet voldoet aan een bepaalde norm of dat je iemand schade berokkent. Het gevolg is, dat je je hulpeloos voelt, ontdaan van al je kracht en moed.

Aanvaard nooit meer een ‘moeten’, maar behoud je macht.

Bijvoorbeeld: ‘Mijn man/vrouw zou het fijn vinden mocht ik…’. Op die manier heb jij de vrijheid om het op jouw manier te doen, NADAT jij de keuze hebt gemaakt het al of niet te doen.

Omarm je verantwoordelijkheid, want die zorgt voor vrijheid

Wanneer jij zegt: ‘Ik kan niet er niets aan doen dat ik zo lelijk ben’ of ‘Mooie mensen krijgen veel meer kansen’, dan eindigt het verhaal hier. Maar van zodra jij je verantwoordelijkheid opneemt voor jezelf en je leven, krijg jij de macht en de vrijheid om dingen te veranderen.

Het ‘ik ben zo lelijk’ verander je door naar de kapper te gaan, je anders te kleden, door anders over jezelf te denken en anders naar jezelf te kijken. Schenk aandacht aan je talenten, je positieve punten. Ik ken lelijke mensen die dankzij hun warm hart overal graag gezien zijn en die gelukkig getrouwd zijn. Ik kan prachtige mensen die alleen zijn, angstig en overal met hun neus tegen de muur lopen. Het is allemaal een kwestie van hoe je naar de dingen kijkt en hoe je over jezelf denkt.

Als je de verantwoordelijkheid neemt over jezelf, stel je de ‘wat-kan-ik-doen’ - vraag en neem je zelf krachtig de teugels in handen.

De kunst is je bewust te worden van de zelf-ondermijnende gedachten

Ik nodig je uit om gedurende drie weken alert te zijn op zelf-ondermijnende gedachten, ze te vervangen door constructieve en positieve gedachten en je zult verstomd staan hoe snel dit een gewoonte wordt.

Maak een lijstje van je zelf-ondermijnende gedachten. Er zit heus wel een rode draad in.

Korte samenvatting:

 • gebrek aan zelfvertrouwen is het gevolg van een foutief denkbeeld over jezelf. Indien je je buikgevoel volgt, zal je merken dat je andere en betere keuzes gaat maken,

 • let op je woorden, want je woorden vormen je leven,

 • het ‘ik-kan-het-niet’ vervangen door ‘ ik-doe-het-niet’, omdat je hier ruimte voor actie laat,

 • een denkbeeld ontstaat door het herhalen van bepaalde woorden,

 • schrap het woord ‘moeten’ uit je vocabulaire, het zorgt enkel voor negatieve emoties,

 • neem voor alles in je leven de verantwoordelijkheid op, dan ben je bij machte om dingen te veranderen.

Isabelle Lambrecht
Life coach & healing op afstand
www.isahealing.eu

Ontdek Isabelle's blog: klik hier

Artikel gepubliceerd in maandblad Para-Astro maart 2016 - Te koop bij je favoriete dagbladhandelaar in Belgie & Nederland of via www.para-astro.beVolg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.

William Blake