Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Het verhogen van onze energietrilling en die van de aarde: hoe doen we dat?

De aarde transformeert naar een hogere dimensie en wij als mensen ook en kunnen haar helpen om dit tot stand te brengen/ De vraag blijft echter: Hoe? Wat is de diepere bedoeling achter dit alles? En waarom is zelfonderzoek en zelfkennis een zo belangrijk gegeven om de diepere waarheid achter dit alles te achterhalen om tot blijvend resultaat te komen.? Lees verder?

Lifestyle foto: het verhogen van onze energietrilling en die van de aarde: hoe doen we dat?

Bevrijding komt nu eenmaal niet uit de hemel vallen hoe zouden we het anders naar waarde kunnen schatten als het zo maar zou gegeven worden!

Hoe kunnen wij in ons leven van elke dag bijdragen tot het verminderen van de chaos en hoe kunnen wij onze energie trilling verhogen,en tot het verminderen van negatieve vibraties?

Dit artikel gaat over wat wij als mens kunnen doen om de relatie met onszelf en de mensen rondom ons te helen in die mate dat de verstoorde balans die er was gecreëerd door beiden weer in balans komt. En door dit herstel ook het groter geheel hierdoor positief beïnvloed word. Men zegt niet voor niets verander de wereld begin bij jezelf! Door de enorme lichtinfusies die naar de aarde gezonden worden,gaat onze energie niveau naar omhoog. Met het gevolg dat wat je denkt zich veel sneller manifesteert en dat je veel gevoeliger word voor vervuiling,harde muziek,vervuild en bespoten voedsel en al wat niet natuurlijk is. Alle degeneratie van de mens komt voort uit negatief denken en voeding dat geen energetische waarde meer heeft!Er zijn nog nooit zoveel mensen met een Burn -out geweest en de anti depressieve middelen verkopen als zoete broodjes,staat eigenlijk iemand daar eens bij stil ? waar is de kwaliteit van het leven? Waar is de liefde voor onszelf en voor moeder natuur die een levende energie is?Wat is er mis met de energetische kwaliteit,waar vind je nog een plekje waar geen Electro smog is? waar wij onze eigen menselijke antenne nog onverstoord kunnen gebruiken zonder stoorvelden van zendmasten?

En woon je in de buurt van een recreatiedomein dan word je of je nu wil of niet uit je slaap gehouden door muziek die tijdens een festival zo luid staat dat het niet alleen je gehoor aantast Maar ook nog eens jouw eigen fijnere energie membramen onherroepelijk beschadigd en deze zijn heel belangrijk voor je spirituele groei,want je bent veel meer dan dit lichaam.

En deze muziek kan jou dan wel een kick geven,het is niet dit soort kick dat jij nodig hebt.

Luister naar de signalen

Als je al heel fijngevoelig bent lijkt het of jij bent de abnormale op deze planeet terwijl dat dit nu net is wat we nodig hebben het terug durven voelen .En het luisteren naar de signalen die ons lichaam uitstuurt en hoe deze constant genegeerd worden,en je zo steeds verder van je ware natuur verwijderd raakt.. Ook het niet  respectvol omgaan met de aarde komt voort uit de onbalans van anima en animo want hoe meer respect en liefde voor jezelf ,met hoe meer respect je ook met de aarde zal omgaan.

Bewuster zijn in onze handelingen

We worden geconfronteerd met de gevolgen van ons onwetend gedrag en worden we met de neus op de feiten gedrukt .het is hoog tijd om eens stil te staan wat aan de basis ligt en zo de oorzaak  aan te pakken en meer bewuster te handelen  om zo tot blijvende verandering en balans te komen. We krijgen unieke kansen om te ontwaken en te ontdekken wie we werkelijk zijn en hoe we met ons allen een wereld kunnen  scheppen waar het goed is om samen te leven vanuit een hogere visie en bewustzijn.

Er is overal chaos en conflicten,en wij mogen gaan beseffen dat wij met ons allen een grote verantwoordelijkheid dragen voor de energie die we uit sturen. Daarom is het zo belangrijk om de lagere energie in ons te transformeren want weet dat wanneer jij met kwaadheid zit,dan versterk je ook de kwaadheid in anderen,dit is toch iets om even bij stil te staan.

Één van de diepere oorzaken is de onbalans van de mannelijke en vrouwelijke energie in de man en ook in de vrouw.

Willen we hier nu verandering in brengen dan dienen beide partijen te gaan kijken welk aandeel ze hier in hebben  met andere woorden zelfonderzoek is hier een eerste vereiste maar ook het begrijpen van en toepassen van de  universele en spirituele wetten. Om een voorbeeld te geven zo is er de wet van trilling een universele wet die wij moeten trachten te begrijpen en toe te passen om niet meer verstrikt te raken in de vicieuze cirkel die tot meer frustratie en herhaling van steeds dezelfde conflicten en situaties leid.

Alle degeneratie van de mens komt voort uit negatief denken en door voedsel dat geen energetische waarde meer heeft!

De wet van trillinglagere energie transformeren

Willen wij als mens evolueren naar een hoger niveau van zijn en bewustzijn is het belangrijk om zoals de wet van trilling zegt onze lagere energie te transformeren,want onze gedachten en emoties hebben een invloed op onze relaties en omgeving. Daarom is het zo belangrijk om deze wet te begrijpen en toe te passen omdat dit dan weer een gunstig effect heeft op je relatie met partner en omgeving en ook op de aarde want wij kunnen haar ook helpen haar energie trilling te verhogen want wij zijn één met de aarde en met alles.

Een hoger bewustzijn omarmen

Want zoals de meesters zeggen en zoals Meester El Morya  zegt (citaat boek Het licht zal je bevrijden) als mensen een hoger bewustzijn omarmen versnellen hun aura’s zich naar een frequentie die dichter bij de snelheid van het licht komt .En dit botst dan nogal eens met je omgeving want op dat moment zie je dikwijls een verschuiving in je leven,vrienden die wegvallen,plots andere interesses hebben .en geen belang meer hechten aan dat wat je eens zo belangrijk vond. Dit zijn allemaal gevolgen van het verhogen van je energiefrequentie.

Want wat gebeurd er je voelt je goed je staat in je kracht en neemt je ruimte in en dit licht maakt je partner bang en dan kunnen er twee zaken gebeuren .Of deze komt ook in dat licht of deze trilling of hij tracht jouw licht te dimmen dat kan gaan van het aanpraten van een schuldgevoel of ander manipulatief gedrag dat voortkomt uit angst. Dit alles komt door de verstoorde onbalans in het anima en animo en het helen hiervan zal leiden dat man en vrouw elkaar als gelijke gaan zien en behandelen en dat stuk in zichzelf gaan helen dat aan de basis ligt van het ontstaan van deze angst.

Wanneer ieder individueel dit bij zichzelf gaat doen scheppen we tegelijk meer balans in onze omgeving en in de wereld. Want laat ons eerlijk zijn de angst en chaos die er nu heersen voeden de lagere energie in ons en rondom ons nog meer en dit is toch niet wat wij wensen te scheppen nietwaar?En willen we spiritueel kunnen groeien is het van groot belang de onbalans in deze beide energieën in onszelf te herstellen teneinde ook een betere leefomgeving te scheppen voor de omgeving en de wereld .We worden nu allemaal geconfronteerd met de gevolgen van handelingen en de onbalans die deze met zich mee brengt.

Wat is de diepere bedoeling van ons leven 

Daarom ontmoeten we nu vele mensen die we al kennen vanuit vorige incarnaties waar we deze onbalans mee hadden .En ontmoetten nu opnieuw deze mensen om de balans te herstellen en onze lessen te leren die deze met zich mee brachten. En ook om energetisch en emotioneel los te komen van al deze ervaringen door vergeving,mededogen en,compassie  te ontwikkelen. Want in onze celgeheugen zitten deze ervaringen,pijnen,angsten opgeslagen en deze brengen we terug mee in dit leven om aan te werken en te helen. Om onszelf zo te kunnen bevrijden Maar dit kunnen we enkel bereiken door zelfkennis en zelf onderzoek en ook zelfdiscipline ,want dan weten we dat alles een diepere bedoeling heeft in ons eigen leven .En zo word het karakter opgebouwd en leren we verdriet en plezier gelijkmoediger te ervaren.

De sleutel tot de schatkist van overvloed bevindt zich in je heilige hart en het wachtwoord is onvoorwaardelijke liefde

De heilige schatkamer

En de waarheid zal geopenbaard worden aan de oprechte zoeker want er is maar een waarheid en dat is liefde een woord dat zo vaak verkeerd begrepen word. Want deze waarheid zal enkel kunnen begrepen worden vanuit het hart dat de heilige schatkamer is waar wij de sleutel in de juiste richting moeten draaien om deze schat te ontdekken en in ontvangst te nemen. Draai de sleutel naar de wereld en je raakt verstrikt in de illusie,draai hem naar binnen en de deur van je heilige hartkamer zal opengaan.

Het einde van de machtstrijd

Wij zijn allen medescheppers van God en hier op aarde gekomen om de hemel op aarde te brengen en de weg daar naartoe is om meer inzicht te krijgen in ons zelf en de universele en spirituele wetten. Maar dit kan maar pas tot stand komen als we hoofd en hart en gedachten woorden en daden op één lijn brengen. Er zijn al vele grote beschavingen ten onder gegaan,dit is het bewijs dat juist in de eenvoud van de waarheid de kracht ligt .En door balans in de mannelijke en vrouwelijke energie in de man zowel als in vrouw te herstellen zal er een einde komen aan de machtstrijd tussen de twee seksen en zullen wij in staat zijn om boven het dualistische denken uit te stijgen. En ook boven het lichaam bewustzijn waardoor wij onze ware grootsheid opnieuw kunnen omarmen en zo terug een zuiver Goddelijk ras worden .vrij van ziekten en onbalans in vrede en éénheid met alles en iedereen dit is nu mogelijk laat dit ons gezamenlijk streven zijn. .

Om meer inzicht krijgen in deze universele en Spirituele wetten beveel ik zeker dit waardevol boek aan met als titel :

'Het licht zal je bevrijden' geschreven door
Norma Milanovich&Shirly McCune uitgeverij Petiet


solare1


Dit artikel  is geschreven door Marina De Koning “Solaré”

www.marinadekoning.be  info@marinadekoning.be  Mobiel +32 (0)468.14.15.17

De sleutel tot de schatkist van overvloed bevindt zich in je heilige hart en het wachtwoord is onvoorwaardelijke liefde “Solaré”


Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Liefde is de afwezigheid van beoordeling.

Dalai Lama