Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Hoogsensitieve (HSP) en heldervoelende personen raken vaak (psychisch) in de knoop!

Hoogsensitieve personen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en zij merken meer signalen en details op. Grote mensenmassa?s of harde muziek zijn voor een HSP?er al snel te veel. Zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap die evenveel voorkomt bij mannen als bij vrouwen (7).

Lifestyle foto: hoogsensitieve (hsp) en heldervoelende personen raken vaak (psychisch) in de knoop!

Door: Richard Krebber M.A., parapsycholoog (I.P.A., Breda)
(De cijfers in de tekst refereren naar de in de literatuurlijst vermelde informatie.)

HSP wordt steeds vaker geaccepteerd als ‘diagnose’ binnen de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg. Het wordt gezien als een probleem dat veroorzaakt wordt door een communicatiestoornis in de hersenen. De verwachting is dan ook dat er op termijn een medicijn voor ontwikkeld zal worden. Naast HSP, dat gekenmerkt wordt door overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, kennen we binnen de parapsychologie het begrip ‘heldervoelendheid’. Dit laatste is gebaseerd op een vorm van buitenzintuiglijke waarneming. Het lijkt dan ook noodzakelijk om HSP en heldervoelendheid op een verschillende wijze te benaderen (3).


Kleuter ziet overleden opa

Onlangs kreeg ik vanuit Jeugdzorg een vijfjarig meisje doorverwezen. Haar school had het kind bestempeld als ‘probleemkind’ en de schoolpsycholoog adviseerde tests en onderzoek op het gebied van ADHD, autisme en schizofrenie. Het meisje, Felicia, bleek contact te hebben en te communiceren met haar overleden opa en buurmeisje. Bij deze ervaringen denkt de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg al gauw aan schizofrenie en/of een psychose. Het onderzoekstraject dat zo’n kind dan moet doorlopen is lang, verloopt traag en legt vaak een enorme extra belasting op het kind en diens directe omgeving. Jeugdzorg verwees het kind door omdat men dacht dat Felicia mogelijk een hooggevoelig ‘nieuwetijdskind’ was.

Toen Felicia, samen met haar ouders, voor de eerste keer bij me kwam, zag ik een ontspannen vijfjarig meisje, dat met haar doordringende blik alles leek te registreren wat zich in haar directe omgeving afspeelde. Tijdens het gesprek bleek dat zij nog veel meer ervaringen had opgedaan. Deze leken de ‘hooggevoeligheid’ te overstijgen en meer thuis te horen in het gebied van de buitenzintuiglijke (‘paranormale’) waarneming. Felicia bleek niet alleen te communiceren met haar overleden opa en buurmeisje, maar ze is ook telepathisch, heldervoelend, helderhorend, helderwetend en ze heeft regelmatig proscopische (‘voorspellende’) ervaringen (5). Met haar buurmeisje Carla, dat onlangs door een verkeersongeval overleden is, speelt ze, zoals ze altijd al deed, nog steeds gewoon ‘winkeltje’ buiten op de stoep. Haar overleden opa komt ook regelmatig langs om haar even te knuffelen of om een boodschap door te geven. Het is ook reeds gebeurd dat haar moeder, omdat ze haast had om Felicia van school op te halen, met haar auto plots moest remmen en bijna een roekeloos overstekende fietser aanreed. Felicia was van dit gebeuren geen ooggetuige, omdat het zich ver buiten haar gezichtsveld afspeelde, maar ze kon haar moeder toch exact vertellen wat enige minuten daarvoor had plaatsgevonden. Ook wist ze te vertellen dat het ‘slecht ging met de buik’ van één van moeders vriendinnen, die op dat moment in het ziekenhuis lag. Het onderzoek wees uit dat de desbetreffende vriendin leed aan baarmoederhalskanker. Haar ouders hebben hun dochter zelfs een keer helemaal laten onderzoeken, omdat ze lichamelijke klachten had die exact overeenkwamen met de klachten van een jongetje uit haar klas. Omdat dit jongetje leed aan leukemie, vreesden zij dat Felicia wellicht ook leukemie had. Gelukkig wezen alle medische tests en onderzoeken uit dat hun dochter kerngezond was.

Een ‘gekke’ meid

Rachel (12) is een vrolijk meisje, dat in geen enkel opzicht afwijkt van haar leeftijdgenootjes, met dat verschil dat zij energievelden (aura’s) om mensen heen waarneemt. Dit zien van energievelden uitte zich bij haar reeds op zeer jonge leeftijd. Aan de verschillende ‘kleurtjes’ die ze bij mensen ziet kan zij hun humeur ‘aflezen’. In eerste instantie dacht zij dat iedereen die kleurtjes ook kon zien, totdat zij er een keer met een vriendinnetje over sprak. Dat vriendinnetje reageerde heel afwijzend en verbrak hun vriendschap, met de mededeling dat Rachel ‘gek was geworden’. Vanaf haar zevende jaar stapelden de problemen zich op, omdat zij behalve het zien van kleurtjes ook ‘gedaantes’ ging zien en soms bepaalde ‘stemmen in haar hoofd’ hoorde. De ouders van Rachel zagen dat hun dochtertje van een spontane, vrolijke meid veranderde in een angstig, nerveus en slecht slapend kind. Het hele gezin leed er onder en de spanningen liepen soms hoog op. Steeds opnieuw aan haar vragen wat er aan de hand was, liep op niets uit. Rachel trok zich helemaal terug in zichzelf en antwoordde dat er ‘niets aan de hand was’. Op school liep het ook mis. Ze had grote concentratieproblemen en tijdens de pauze stond ze steevast in een hoekje en wilde met niemand contact. De leraren snapten er niets van. De onmacht die de ouders toen voelden was enorm. Ze zagen dat hun dochter het heel moeilijk had en dat ze kennelijk door niemand geholpen wilde worden. Na heel lang aandringen kwam uiteindelijk haar verhaal eruit: Rachel dacht dat ze gek aan het worden was, of de één of andere enge ziekte had. Ze vertelde dat, als de juf in de klas kwaad werd, zij een rode kleur met allerlei bliksemschichten om zich heen kreeg. Als kinderen in de klas Rachel wilden gaan plagen, zag zij de kleur om hen heen veranderen. Rachel werd parapsychologisch onderzocht, waaruit bleek dat zij paranormaal begaafd was. Vanaf dat moment kon haar geleerd worden om met haar begaafdheid om te gaan. Inmiddels is Rachel zo ver dat zij een grote beheersing over haar eigen ervaringen heeft verworven, waardoor de situatie voor haar een stuk ‘leefbaarder’ wordt.

Lees het volledige artikel, zie Para-Astro editie september 2015

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.

William Blake