Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Is er nog een toekomst?

Eind 2014 kunnen we - op zijn zachtst uitgedrukt stellen, dat er op mondiaal vlak heel wat gaande was de afgelopen zes, zeven jaar. De maatschappij en het staatsapparaat, waar ook ter wereld, zijn in snel tempo getransformeerd. Zekerheden zijn er niet meer, vandaar de vraag:‘Waarnaar evolueert dit alles? Heeft de mens nog enig bestaansrecht en is er nog een toekomst voor hem weggelegd?’. Het spreekt voor zich dat we ons niet moeten laten 'verleiden' door al te pessimistische gedachten, vandaar een krachtig: 'Jazeker, er is nog een toekomst!'. Maar, om die toekomst veilig te stellen, zullen we met z'n allen een bijdrage moeten leveren. In volgend artikel laten we ons meevoeren op de golven van het verleden, om zo een zicht te krijgen op de toekomst.

Lifestyle foto: is er nog een toekomst?

You must be the change you wish to see in the world.
Mahatma Gandhi

Een terugblik

In de november-editie 2008 van het magazine Para-Astro wierp wijlen astroloog Daniël Vanooteghem een blik op wat komen zou. Zijn visie en ideeën van toen zijn in dit artikel verweven. Toen Pluto in het teken Boogschutter (religie en levensbeschouwing) liep (1995-2008) 'werd de wereld getekend door de voortdurende geschillen tussen rassen en godsdiensten, gebeurtenissen die aanleiding gaven tot een nieuw fenomeen: het terrorisme. Dit bereikte een driest hoogtepunt op 11 september 2001, dag waarop de Twin Towers werden neergehaald, hét symbool van de VS'. In die periode van religieus extremisme/fanatisme werd de kiem gelegd van het internationaal terrorisme. Macht (Pluto) werd nagestreefd door en middels religie (Boogschutter).

In ditzelfde artikel lazen we verder onder meer dat 'alle vertrouwde en schijnbaar zekere systemen, zowel politiek als economisch, niet meer voldoen. De VS zit diep in de schulden vanwege de oorlog tegen het terrorisme, als gevolg van een wankele economie, maar verder ook door de gigantische staatsschuld die de VS op zich genomen heeft door de verliezen van enkele grootbanken over te nemen'.

En toen kwam Pluto in Steenbok...

Op 27 november 2008 kwam Pluto het teken Steenbok binnen. De vertrouwde (politieke) structuren (Steenbok) ondergingen/ondergaan een drastische verandering (Pluto). De Arabische Lente werd een feit en opstanden en protesten in Tunesië Egypte, Jemen en Libië leidden tot revoluties. Ook de VS, die kapitalistische reus, 'zal in de volgende decennia grote transformaties ondergaan, met de bedenking of de VS in zijn huidige gedaante overeind zal blijven in de volgende twintig jaar. In de geboortehoroscoop van de VS bevindt de planeet Pluto zich op 27 graden Steenbok en in 2022-2023 transiteert Pluto precies over dat punt. De cyclus van Pluto is dan rond en waarschijnlijk zullen de Verenigde Staten, als gevolg van de financiële mokerslagen die het land sinds 2008 teisteren, een langzame dood sterven'. Aanschouwen we nu het hemelgewelf, dan merken we op dat de radix-Zon en radix-Saturnus in de horoscoop van de VS onder vuur liggen door de transits van Mars, Uranus en Pluto. Tussen 14 en 27 juni laatstleden vormde de transiterende Mars in Weegschaal een conjunctie met de geboorte-Saturnus (14°47' Weegschaal). Bovendien speelt ook de transit van Uranus deze Saturnus parten (oppositie van 1 mei 2014 tot eind maart 2015). En heel binnenkort komt ook de transit van Pluto daar nog eens bovenop, vermits die een vierkant vormt met de radix-Saturnus (tussen medio februari 2015 en eind februari 2016). Een nieuwe bankencrisis is niet ondenkbeeldig en ook de beurs komt daarmee nogmaals in de gevarenzone!

Ja, ook banken kunnen bankroet gaan!

'Bankinstellingen waren voor ons steeds het symbool van financiële zekerheid en veiligheid. In het volste vertrouwen droegen we dan ook onze spaarcenten naar de bank, waar ze weer aan anderen werden uitgeleend. Met een gerust gemoed zagen we ons spaargeld aangroeien, als 'appeltje voor de dorst'.We sliepen op onze beide oren in de vaste overtuiging, dat de bank niet failliet kon gaan.'
Ondertussen weten we wel beter... . Op nogal schokkende wijze werden we immers met onze neus op de feiten gedrukt, want 'Ja, banken kunnen inderdaad bankroet gaan!'. Diezelfde Pluto in Steenbok ontneemt ons het vertrouwen in grote instellingen en machtige structuren, in de politiek en de wet. Machthebbers worden van hun troon gestoten en het staatsapparaat biedt geen houvast meer. De modale burger voelt zich gemanipuleerd en zelfs gechanteerd (een weinig verkwikkelijk kantje van Pluto).

'Vermits Steenbok het teken is van de oude dag is er ook een dreiging, een toenemende onzekerheid voor mensen van de derde leeftijd. Wat mogen zij nog verwachten van hun welverdiend pensioen?' Deze discussie houdt de politiek danig in de greep. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken, de pensioenen verlaagd en de overheid wil het pensioensparen aanmoedigen, etc. Sommigen vragen zich luidop af of de overheid wel moet blijven instaan voor een wettelijk pensioen. Of zullen we dat op termijn elk voor zich moeten zien bijeen te sprokkelen? Hoe het ook zij, het hele systeem staat ter discussie en de uitkomst ervan is nog lang niet duidelijk.

'Pluto haalt alles onderuit dat z'n nut heeft verloren en wil uit de as van het vergane iets nieuws opbouwen.' De structuur van de Belgische staat wordt door velen met argusogen bekeken. Wat te denken van de verkiezingsuitslag na de recente verkiezingen van 25 mei 2014?

Back to the roots

2023, het jaar waarin Pluto het teken Steenbok verlaat, is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. Het is ook moeilijk te voorspellen hoe het leven er in 2023 zal uitzien, na deze langdurige (15 jaar) transit. Bij het Aarde-teken Steenbok gaat het, zoals eerder vermeld, om structuren. Pluto staat voor wedergeboorte en transformatie. Alles wat het evolutionaire plan niet langer kan dienen, wordt overboord gegooid. In 2023 zullen de maatschappelijke structuren en contouren, zoals we die vandaag kennen, er totaal anders uitzien. Niets blijft bij het oude, want dat is de missie van Pluto.

Bereiken we ooit het stadium van hernieuwbare energie? Verdwijnen inhumane en corrupte regimes? Alles hangt af van de wijze waarop we met de uitdagingen waarvoor Pluto ons plaatst omgaan. Pluto's acties zijn erop gericht om structuren omver te werpen die geen bestaansreden meer hebben, die groei tegenhouden. En net wanneer we denken de bodem bereikt te hebben, jaagt Pluto ons nog verder de dieperik in. Bij een Pluto-transit hebben we de indruk dat zelfs het licht aan het einde van de tunnel niet meer schijnt. En dan..., dan gebeurt er iets, een mirakel, waardoor we ons realiseren dat we sterker zijn dan we vermoedden.
Precies zoals de feniks, die telkens opnieuw uit zijn as herrijst.

Momenteel zijn we met z'n allen getuige van de impact van deze Plutonische krachten binnen de financiële wereld en de politieke overheden en op het vlak van het milieu. We worden geconfronteerd met wanhoop, met compulsief en obsessief gedrag en met nog meer lijden, veroorzaakt door een systeem dat zijn deugdelijkheid heeft verloren. Deze planeet onthult macht die voor destructieve doeleinden wordt aangewend. Richten we onze aandacht op de financiële wereld, dan zien we een waardesysteem dat door hebzucht verziekt en uitgehold is. De maskers vallen af en de waarheid komt aan het licht!

Het vertrouwen in de markt, in onze regeringsleiders is zoek en het is alsof alles vierkant draait. Ondernemers en investeerders zoeken koortsachtig naar producten die hun waarde behouden. Zal het goud, van oudsher dé referentie van zekerheid, zijn status kunnen vrijwaren? Ondertussen heeft ook de man/vrouw in de straat z’n/haar lesje geleerd, en in plaats van impulsief te consumeren, zal hij /zij tweemaal nadenken alvorens zich te engageren. Het wordt steeds duidelijker dat onze budgettaire prioriteiten zijn verschoven. We hebben ook geen andere keuze, want noodgedwongen (Pluto) moeten we ons aanpassen aan de veranderingen in de economie en aan de wetten van een geglobaliseerde wereld.

Maar niet uitsluitend 'Jan met de pet' wordt door deze transformatie getroffen. Tijdens de ‘passage’ van Pluto door Steenbok zijn we getuige van de afkalving van de autoriteit van de hogere gezagsdragers. Ons blind vertrouwen in de archetypische patriarch, de goede huisvader, de regeringsleiders,... verdwijnt als sneeuw voor de zon. De 'doe wat ik zeg, maar zie niet naar mijn daden' wordt door het volk niet langer getolereerd. Het eens zo onwrikbare patriarchale systeem krijgt het hard te verduren.

Hoewel Pluto zo ongemeen destructief kan uithalen, staat deze planeet ook voor de 'wedergeboorte'. Alles wat vals en oppervlakkig is, wordt genadeloos weggemaaid. We kunnen speculeren over wat komen zal, maar één ding staat vast: Pluto's natuur bestaat erin om ons over onze comfortzone te tillen. We zullen met z’n allen resoluut kiezen voor een maatschappij die anders georganiseerd is en die ons moet toelaten om opnieuw in harmonie te leven met de aarde.

Expansie en beperking

Vanaf 24 december 2014 wordt het enthousiaste en expansieve teken Boogschutter de nieuwe thuis van Saturnus, heerser van Steenbok. Saturnus ’resideert’ er tot 19 december 2017. Saturnus, die staat voor regels en beperkingen, ondergaat de invloed van een teken (Boogschutter) dat grensoverschrijdende eigenschappen bezit. Alles wat Saturnus zelf niet in huis heeft, zou je zo denken. Maar…, Boogschutter regeert ook over religie, filosofie, hoger onderwijs, wettelijke aangelegenheden, etc. De flamboyante Sagittarius aanschouwt de wereld als een groot avonturier, waarvoor niets onmogelijk is. Saturnus daarentegen, met diens berekende koelheid, formaliseert en eist concrete plannen. Met de positie van Saturnus in Boogschutter mag het niet bij woorden blijven, maar moeten overtuigingen tot concreet handelen leiden. Alle regeringsleiders en politici zullen consequent moeten zijn in de boodschap die ze verkondigen en zullen vervolgens de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor de genomen beslissingen en het uitgestippelde beleid. Verder zien we een toenemende rigiditeit (Saturnus) in religieuze en ideologische (Boogschutter) aangelegenheden. Het religieuze fanatisme wordt hierdoor nog versterkt. Voorts behoort een opmars van de traditionele (Saturnus) religies (Boogschutter) ook tot de mogelijkheden. Maar ook op het vlak van onderwijs (Boogschutter) mogen we ons aan een verregaande regelgeving (Saturnus) verwachten.

Moment van dreiging

Van 7 tot 16 maart 2015 staat de planeet Mars conjunct met Uranus in Ram, terwijl Jupiter (in Leeuw) op dat moment met deze conjunctie een driehoek vormt. Bovendien ontvangt de genoemde conjunctie een vierkant van Pluto (in Steenbok). De laatste van de zeven exacte vierkanten, die tussen Uranus en Pluto in de voorbije paar jaren plaatsvonden, doet zich voor op 17 maart 2015. Met Mars in combinatie met Uranus (in Ram!) is er sprake van een bijzonder impulsieve en gewelddadige energie. Het is de kracht die natuurrampen kan ontketenen, zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en zware stormen.
Op het maatschappelijk plan zijn meteen alle ingrediënten aanwezig voor stakingen, moorden, revoluties, oorlogen en zelfs nucleaire ongevallen naar analogie met Tchernobyl en Fukushima. Tijdens vorige Uranus-Pluto-vierkanten waren we getuige van: een meteoorexplosie boven Rusland, het aftreden van Paus Benedictus, oproer, massaprotesten en geweld in Egypte, burgeroorlogen in de Arabische landen en de typhoon Yolanda op de Filipijnen.

En dan is er hoop!

Gelukkig hebben bovenvermelde constellaties ook positieve gevolgen. Met Jupiter driehoek Mars/Uranus-conjunctie in Ram zal er ongetwijfeld een boost aan creativiteit te bespeuren zijn. Zo zou het maar eens kunnen dat de wetenschap een energietechnologie weet te implementeren, die niet bevuilend is. Nieuwe uitvindingen liggen in de lijn van de verwachtingen. Bovendien dringt zich een 'vernieuwende' (Uranus), maar tevens hoopvolle (Jupiter) toekomstvisie op, waarin er voor de volgende generaties nog ruimte is voor een humane samenleving. Pluto in het cardinale Aardeteken Steenbok roept op tot respect voor de natuurwetten. Een zware verantwoordelijkheid rust op ieders schouders en een terugkeer naar de essentie lijkt onafwendbaar.


Artikel uit Para-Astro editie december 2014
Auteur: 
E. Vanooteghem

 

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

If the people were a little more ignorant, astrology would flourish...

Robert G. Ingersoll