Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Is jouw kind een nieuwetijdskind? Doe de test!

Het begrip ‘nieuwetijdskinderen’ verspreidt zich al gedurende meerdere jaren in een snel tempo. Kinderen en volwassenen herkennen zichzelf in de eigenschappen en ouders herkennen in deze kenmerken duidelijk hun kind. Op dit moment zijn er heel veel nieuwetijdskinderen onder ons. Er is zelfs een schatting dat negentig procent van alle kinderen beneden de tien jaar nieuwetijdskinderen zijn. Zij hebben een enorm gevoel van eigenwaarde, hoewel dat niet altijd in hun prille bestaan zichtbaar hoeft te zijn. Zij kunnen heel terughoudend zijn en zich minder voelen dan anderen, precies omdat zij zich anders voelen, anders zijn... We kunnen ons dan ook terecht de vraag stellen waarom hun aantal zo toeneemt. Wat is hun doel, hun boodschap en waarom zijn zij onder ons?

Lifestyle foto: is jouw kind een nieuwetijdskind? doe de test!

De wereld is vandaag zoals hij is: crisis alom, conflicten, oorlogen, armoede, rampen. Een betere wereld vraagt om nieuwe mensen. Vandaar dat er momenteel zoveel kinderen met bijzondere talenten incarneren. Het gaat om kinderen die in zichzelf geloven en die de mensheid moeten voorbereiden op een geheel nieuwe tijd waarin vrede en liefde heerst. Zij zijn er om een nieuwe samenleving te creëren, gebaseerd op een harmonieuze samenwerking met liefde, eerlijkheid en respect voor elkaar, zonder een spoor van onderliggende concurrentie of geweld in welke vorm dan ook.

Nieuwetijdskinderen bezitten een hoogontwikkeld waarnemingsvermogen en tolereren absoluut geen leugens en bedrog. Zij worden ook wel millennium- of indigokinderen genoemd. Het zijn stuk voor stuk sterke kinderen die voor hun belangen opkomen. Zij hebben moeite met gezag of andere vormen van dominant gedrag waarbij begrip, inzicht en tolerantie ontbreken. Zij raken gefrustreerd wanneer zij hun talenten niet kunnen ontplooien of wanneer deze onderdrukt worden door een buitenwereld vol onbegrip. Vandaar dat zij regelmatig ‘over de schreef’ gaan; barrières en beperkingen zijn er om te overschrijden. Precies omdat zij buiten de bestaande veilige kaders denken, zijn zij in staat om, met behulp van hun hogere intelligentie en sterk waarnemingsvermogen, een nieuwe wereld te creëren. Niet zelden verrassen zij ons met hun wijze uitspraken. Maar, desondanks hun hogere intelligentie (en dit heeft niets van doen met leerprestaties) ondervinden zij niet zelden moeilijkheden op school, omdat zij of hyperactief, of juist terughoudend zijn en/ of niet voor zichzelf durven opkomen, gevoelig als zijn.


HET NIEUWETIJDSKIND HEEFT HET VAAK MOEILIJK, maar wordt soms bestempeld als een moeilijk kind.

HOE KUNNEN WE HET NIEUWETIJDSKIND HELPEN?

Geef je kind een goed gevoel over zichzelf ... Allereerst is het heel belangrijk dat je accepteert dat je kind inderdaad ´anders´ is… Bovendien zijn het creëren van een stabiele, rustige, veilige en liefdevolle omgeving en het bieden van regelmaat uitermate belangrijk voor je kind. Geef je kind vertrouwen en straal datgene uit wat je zelf van je kind verlangt. Als je de onrust van je kind zou willen overnemen, zodat het zich wat rustiger gaat voelen, straal dan zelf rust uit zodat je kind dit gevoel overneemt. Wil je jouw kind meer vertrouwen inboezemen, vermijd dan om dingen te beloven die je zelf niet waar kan maken. Jouw kind heeft namelijk een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Praat samen over de spannende dingen, die jouw kind daags ervoor of de dag zelf heeft meegemaakt. Op deze wijze leer je jouw oogappel zich makkelijker te uiten. Zorg ervoor dat jouw kind ten allen tijde zijn verhaal bij jou kwijt kan en geef hem per dag zeker 10 minuten van jouw aandacht.

Onthoud dat kinderen die weinig aandacht krijgen, negatieve aandacht naar zich zullen toetrekken. Geef het structuur en duidelijkheid door samen met je kind regels op te stellen waar je kind houvast aan heeft en waar het zich veilig kan voelen binnen deze regels. Breng respect op voor de mening van je kind, zodat hij zich gesterkt en begrepen voelt. Op deze wijze groeit zijn zelfvertrouwen aan. 

Zorg voor een opgeruimde omgeving, zijn slaapkamer en je huis geven rust als deze niet rommelig en vol staan..Creëer een sfeer, waarin je kind zich kan ontspannen door gedimde verlichting, ontspannen muziek en vermijd harde geluiden van TV en muziek zoveel mogelijk. Stimuleer je kind om op drukke kinderfeestjes met één vriendje/vriendinnetje te spelen in plaats van als een stuiterbal achter iedereen aan te hollen. Bespreek dit eventueel met de ouder of verzorger die het feestje organiseert, zodat je kind zich wat rustiger voelt te midden van al die onrust.

Bereid je kind voor als je dingen van hem vraagt of als hij naar bed gaat. Zo voorkom je opstanden, wanneer je spruit nog in zijn spel verdiept is. Bouw een rustige sfeer uit, opdat je niet op het laatste moment hoeft in te grijpen.

En verder: gebruik je intuïtie om je kind te begrijpen en te ondersteunen. Weet dat hij niet opzettelijk druk is (het kan er zelf niets aan doen) en niet opzettelijk eigenwijs wil zijn (het wil gewoon zijn eigen mening kunnen uiten). 

Wellicht zijn deze uitspraken voor jou als ouder herkenbaar:
Ik wil wel aan die taaltaak beginnen, maar er zit zo’n mooie vogel buiten in die boom…
Ik wil wel rustig blijven, maar als ze tegen mij aanbotsen word ik opeens boos...
Ik wil wel heel goed opletten, maar ik hoor de meester op de gang praten met een moeder…
Ik wil wel stil zitten in de klas, maar ik moet opeens wiebelen en mijn lichaam gaat vanzelf bewegen…
Ik wil wel voorlezen in de klas, maar er staat zo’n raar poppetje bij getekend…

WAT ZIJN NIEUWETIJDSKINDEREN NU EN WAT ZIJN HUN KENMERKEN?

Door hun sterke intuïtie valt het hen heel zwaar om zich aan te passen, reden waarom zij als rebels, anders en eigenzinnig overkomen. Het is nochtans niet hun intentie opstandig te zijn, zij willen gewoon zichzelf zijn. Daarom moeten wij het nieuwetijdskind de ruimte geven om zich te kunnen ontplooien, het begrijpen en respect hebben voor zijn innerlijke strijd.

Nieuwetijdskinderen zijn in bijzondere mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Het zijn hoogsensitieve kinderen, die gemakkelijk emoties, verdriet en andere gevoelens van andere mensen oppikken. Niet zelden bezitten deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD en autistische kinderen, evenals ADD en PDD-NOS horen tot de groep van nieuwetijdskinderen. Allemaal kampen ze met eenzelfde eigenschap, met name hun overgevoeligheid. De grens tussen de wereld die nieuwetijdskinderen waarnemen en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel dun. Ze nemen het innerlijke helder waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag, dat vaak niet strookt met wat er zich binnenin afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is scherp en zij voelen een sterke verbondenheid met de natuur en met hun medemens.

Verder beschikken zij over een grote innerlijke wijsheid. Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de drang om te verzoenen, een sfeer van harmonie te creëren en conflicten op te lossen. Zij begrijpen anderen soms beter dan zichzelf, kunnen zich uitermate goed in anderen verplaatsen en voelen vaak de drang om anderen te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Bewust of onbewust komen ze in een helpende en/of therapeutische rol terecht, waardoor het kind in henzelf jammer genoeg wordt opgeofferd. Nieuwetijdskinderen houden er hoge idealen op na, zijn spiritueel, bezitten veel inzicht en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Ze staan voor normen en waarden zoals gelijkheid, rechtvaardigheid en respect. Meestal zijn deze kinderen niet goed geaard, wat zich uit in rusteloosheid, dromerigheid of een gebrek aan realiteitszin. Nieuwetijdskinderen vallen terug op het gevoel, eerder dan op de ratio. Ze hebben moeite met een welomlijnd kader van regels en richtlijnen dat nagenoeg geen ruimte laat voor intuïtie, spontaniteit en individualiteit. Zij zijn hier om ons te leren denken met ons hart

in plaats van met ons hoofd, om zodoende het overmatig analytische denken te kunnen loslaten. Tot op een bepaalde hoogte zijn alle kinderen gevoelswezens, maar het verschil met nieuwetijdskinderen is, dat het voor deze laatsten onmogelijk is om zich zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen gedragsstoornissen. Zij zitten met één been zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen. Door hun sterke intuïtie valt het hen heel zwaar om zich aan te passen, reden waarom zij als rebels, anders en eigenzinnig overkomen. Het is nochtans niet hun intentie opstandig te zijn, zij willen gewoon zichzelf zijn. Daarom moeten wij het nieuwetijdskind de ruimte geven om zich te kunnen ontplooien, het begrijpen en
respect hebben voor zijn innerlijke strijd.

IS JOUW KIND EEN NIEUWETIJDSKIND?

DOE DE TEST

Hieronder vind je 25 uitspraken.
Als je het met een uitspraak eens bent, schrijf je een ‘Ja’ achter de vraag.
Als je het NIET eens bent met de uitspraak, dan schrijf je een ‘Nee’.
Als je ´Ja´ kunt antwoorden op zeker de helft van alle onderstaande vragen, dan kan je er vrijwel zeker van zijn dat jouw kind een nieuwetijdskind is…

• Huilt jouw baby vaak?
• Kan je zelf veel van jouw kind leren door zijn wijze uitspraken?
• Bezit jouw kind een sterke intuïtie?
• Is jouw kind heel gevoelig voor sfeer ?
• Neemt jouw kind stemmingen van anderen over?
• Zit jouw kind vaak te dromen?
• Heeft jouw kind een sterk rechtvaardigheidsgevoel?
• Heeft het moeite met liegen en oneerlijkheid?
• Is jouw kind heel druk of juist heel teruggetrokken?
• Komt jouw kind vaak met oplossingen waar niemand aan dacht?
• Heeft jouw kind soms paranormale ervaringen
• Is jouw kind gevoelig voor bepaald voedsel?
• Heeft jouw kind last van huidaandoeningen of allergieën?
• Vertoeft jouw kind graag in de natuur?
• Voelt jouw kind zich vaak niet begrepen?
• Is jouw kind bang om te gaan slapen of bang in het donker?
• Heeft jouw kind moeite met regels?
• Wordt jouw kind verdrietig als anderen het ook zijn?
• Kan jouw kind zich moeilijk concentreren en is het onrustig?
• Reageert jouw kind emotioneel op zijn omgeving?
• Ziet jouw kind dingen die anderen niet waarnemen?
• Voelt jouw kind zich soms eenzaam en verdrietig?
• Slaapt jouw kind moeilijk na een spannende dag?
• Heeft jouw kind last van kriebelende kleding (bv. van sokken of etiketjes?)
• Is het heel gevoelig voor pijn?


Artikel uit Para-Astro mei 2012

Door kindertherapeut Harriette Van Schijndel

Kind & Tienerpraktijk ´t Schild´ te ´s-Hertogenbosch is gespecialiseerd in kinderen van alle leeftijden, van baby tot tiener. De praktijk werkt nauw samen met een arts en een groot aantal experten om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. De praktijk is er voor kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen, maar tevens voor kinderen die met lichamelijke klachten te kampen hebben. Vaak hebben al deze kinderen hooggevoeligheid als gemeenschappelijke achtergrond zoals bijvoorbeeld nieuwetijdskinderen.
Neem gerust een kijkje op de website: www.hetschildvooruwkind.nl

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Als ik loslaat wat ik nu ben, dan word ik wat ik kan zijn...

Lao Tzu