Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Kom op HSP er, de wereld heeft jou nodig!

Tussen de 14 en 21% van de mensen is HSP-er. HSP staat voor “Highly Sensitive Person” oftewel een hooggevoelig mens. HSP-er zijn is een karaktereigenschap en zeker geen ziekte. HSP-ers hebben een gevoeliger zenuwstelsel dan niet HSP-ers en pakken zodoende heel snel en heel intens de prikkels vanuit de omgeving op. HSP komt niet alleen voor bij mensen, maar ook bij dieren. Deze karaktereigenschap is er biologisch op gericht om te overleven.

Lifestyle foto: kom op hsp er, de wereld heeft jou nodig!

Kenmerken van HSP zijn zijn onder andere:

 1.  makkelijk opnemen van stemmingen uit de omgeving
 2.  overweldigd worden door signalen uit de omgeving
 3.  heel erg begaan zijn met de wereld
 4.  aanleg voor een of meerdere begaafdheden
 5.  introvert

De voorbije jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar HSP en wordt de kracht van HSP-ers ook steeds meer herkend en erkend. Ik heb er lange tijd over gedaan om te begrijpen en in te zien wat er nu precies anders is aan HSP-ers dan aan niet-HSP-ers. Ik ging er van uit dat mijn visie op de wereld ook de visie van anderen was: de verspilling van natuurlijke hulpmiddelen, de behoefte om nuttig te zijn, geld niet als doel op zich, enz. Hoe normaal is het om over die dingen na te denken en daar ook naar te handelen?

Voor de overige 80% van de bevolking ligt dit blijkbaar heel anders. Laten we even nagaan hoe anders.

Verschillende behoeften:

Een goede manier om dit visueel voor te stellen, is de behoeftenpiramide van Maslow. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een bepaalde hiërarchie. Volgens zijn theorie streeft de mens pas naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie voorkomen nadat er aan de lager gerangschikte noden is voldaan.

Persoonlijk ben ik hier niet zo zeker meer van!

piramide1

Hardy mensen” (niet-HSP-ers):

Bij niet-HSP-ers komen de fysieke behoeften, zoals het gevoel van veiligheid, voldoende geld verdienen, verwerven van zekerheid, enz. op de eerste plaats. De niet-HSP-er blijft hiermee in de onderste regionen van de behoeftenpiramide steken om pas daarna, wanneer deze behoeften bevredigd zijn, omhoog te klimmen tot het niveau van de 'persoonlijke ontwikkeling' of, zoals je wilt, tot op het level van 'het levensdoel'. Een en ander heeft tot gevolg dat bij heel veel niet-HSP-ers de bovenste regionen nooit vervuld raken. Dit betekent dat niet-HSP-ers minder nadenken over hun leven en hoe ze dat willen inrichten en dat ze zich weinig vragen stellen over de bedoeling van dat leven op aarde. Ze kunnen een prima leven leiden zonder daadwerkelijk verbonden te zijn met hun levensopdracht. Ze zijn perfect in staat om plichtsgetrouw jaren voor dezelfde werkgever te werken in de 'zekerheid' dat ze nadien een voortreffelijk pensioen zullen krijgen en er elk jaar in financieel opzicht op vooruit gaan. Zelfontplooiing is voor deze groep mensen minder belangrijk, het is zeker geen prioriteit.

Lange tijd heb ik mezelf als HSP-er hieraan gespiegeld. Hoe kon ik nu een leven opbouwen met zekerheid voor mezelf en mijn familie? Dit werkte voor mij niet zo. Elke keer opnieuw was ik verbaasd hoe doelloos het leven van sommige mensen wel was. Vanuit mijn perspectief bekeken, ging het als volgt: ze gaan naar hun werk, leven hun leven en sterven uiteindelijk. Voor mij was dit onbegrijpelijk. Zo wilde ik het niet en alles in mij verzette zich daartegen.


Deze tekst is een uittreksel uit het artikel 'Kom op HSP'er, de wereld heeft jou nodig!' uit het magazine Para-Astro editie juni 2014.

Auteur: Bas van Vugt

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

I've studied astrology for many, many years, and I feel like it's an incredibly challenging art.

Lynn Collins