Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Lance Armstrong: zijn onstilbare honger naar macht & geld

Al is Lance Armstrong nog zo snel, Pluto achterhaalt hem wel... Lance Armstrong is zijn zeven tourzeges kwijt en mag nooit meer professioneel wielrennen. De UCI (dit is de Union Cycliste Internationale of de Internationale Wielerunie) beleefde de zwartste dag uit haar geschiedenis toen zij dit nieuws bekendmaakte. De wielerwereld is in shock na de zaak Armstrong. Het gaat hierbij immers niet alleen over georganiseerd dopinggebruik, maar ook over bedreiging en manipulatie. Laten we dit 'icoon' eens op de astrologische weegschaal plaatsen.

Lifestyle foto: lance armstrong: zijn onstilbare honger naar macht & geld

Het heersen zit hem in het bloed

Allereerst nemen we de maanknopenas in ogenschouw, want die is heel belangrijk in de zielsevolutie van het individu. De zuidelijke knoop (het verleden) bevindt zich in het teken Leeuw, vandaar de sterke neigingen en ingebakken patronen van dit trotse zonneteken : het instinctief nastreven van roem en eer, de wereld tegemoet tredend vanuit een heerserspersoonlijkheid, die zich maar al te graag met zijn doel identificeert en die zich, om dat doel te verwezenlijken, met heel zijn wezen en temperament inzet. Iedere mislukking trekt hij zich heel erg aan, want dit brengt zijn hele zelfbeeld aan het wankelen. Het stralende middelpunt zijn, is iets vanzelfsprekends.

Als heerser van het teken Leeuw moeten we uiteraard rekening houden met de positie van de Zon. De Zon staat in Maagd, een aards, verstandelijk, maar vrij koel teken, dat een heel sterke bezetting kent in de horoscoop van Armstrong. Men noemde hem dan ook “de Texaanse perfectionis, annex controle-freak”.

Wat opvalt is, dat de Zon naar Pluto toeloopt. Dit betekent dus dat de eigenschappen van de Zon, al sterk aanwezig vanwege de vermelde Leeuw-impact, nog eens sterk worden uitvergroot door Pluto. Zon/Pluto staan geïsoleerd van de rest van de horoscoop en vormen een duet, waardoor ze nog veel dwingender uitwerken. Daardoor straalt Lance weliswaar veel charisma uit, maar kan hij ook bijzonder veeleisend zijn (ook voor zichzelf!) en een zeer sterke neiging tot manipuleren vertonen. Hij zal dan ook ten allen tijde de anderen naar zijn hand proberen te zetten, opdat ze zouden voldoen aan zijn eisen en doelstellingen.

Onstilbare honger naar geld, roem en eer

Net voorbij Pluto bevindt zich de planeet Venus, waardoor ook zij er sterk door beïnvloed wordt. Deze planeet van de liefde heeft het hard te verduren, vooral omdat ze eveneens bestookt wordt door de Zwarte Maan. Bovendien is het element water nauwelijks aanwezig in de horoscoop van deze gevallen wielerheld.
De – vrouwelijke - gevoelskant wordt dus ontkend en hierdoor heeft Lance het moeilijk om van zichzelf te houden. Er is koelheid en gereserveerdheid in hem, wat nogmaals wordt versterkt door het aanbod van het element Lucht én door de nadrukkelijke Maagd-bezetting. Hij is de nuchtere pragmaticus, maar tevens de speelbal van sterke begeerten die moeilijk bevredigd kunnen worden : Lance wil altijd meer. In zijn geval vooral eer en roem, maar Venus houdt ook van geld en luxe!

Waar haalde hij het lef vandaan?

Door het ontkennen van zijn gevoel zal Mars, als archetype van de held en de veroveraar, des te krachtiger uit de hoek komen. Mars staat bovendien op de noordelijke maanknoop, in exact aspect met Cheiron. Er is dus bijzonder veel daad- en wilskracht, discipline en een buitengewoon energiek – ja, zelfs agressief - nastreven van zijn doelen, waardoor hij zelfs kanker heeft kunnen overwinnen.

Om kost wat kost zichzelf te bewijzen en te overtreffen, heeft Lance Armstrong grote risico's genomen. Daarvoor is ontzettend veel lef nodig, en dit heeft hij dan weer te danken aan een sterke Jupiter, in zijn eigen teken Boogschutter, en in aspect met Venus. Het gevolg is een onverzadigbaar overdrijven, niet in staat om zich grenzen te stellen en een onverbiddelijk doordrijven van de persoonlijke idealen. Jupiter staat bovendien in een bijna exacte conjunctie met Neptunus, waardoor hij ten prooi was aan zijn eigen droombeelden en verlangens en zich onoverwinnelijk waande.

Pluto in Steenbok

Misschien herinnert u zich, beste lezer, nog het artikel 'Pluto in Steenbok', dat zowat vijf jaar geleden in dit tijdschrift verscheen. Ik citeer: “Vanaf 26 januari 2008 treedt er een belangrijke verandering op aan het hemelgewelf. De planeet van de onderwereld, Pluto, verandert van teken en gaat (tot 2025) in het teken Steenbok lopen. Pluto staat voor macht, overmacht, manipulatie en omwenteling”.
Steenbok-termen zoals soberheid, besparen, inleveren,verantwoordelijkheid nemen, herstructureren,... zijn dagelijkse kost geworden. Iedereen wordt er willens nillens mee geconfronteerd. Er is ook meer hardheid en armoede en een opvallende verrechtsing van de maatschappij.
Het teken Steenbok staat verder voor alle gevestigde structuren, zoals de Staat, de Kerk, de banken en de multinationals, de Europese Unie, het gerecht en omvangrijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het UCI. Dat laatste, dat overigens al geruime tijd op de hoogte was van het dopinggebruik van Lance Armstrong, ontving van de renner een grote som geld en stopte meteen alles in de doofpot.

Met Pluto in Steenbok wankelen al deze machtsbolwerken op hun grondvesten. En er is nog meer, want sedert 2010 vormt de transformator Pluto een vierkant met de onruststoker Uranus (in Ram), en dit nog tot in 2015. Revoluties brengen dictators ten val, multinationals krijgen klappen en zorgen op die manier voor duizenden ontslagen. Individuen zoals Anders Breivik schieten wild om zich heen. Schandalen komen aan het licht. Alles dat voorheen het zonlicht niet mocht zien (de duistere Plutonische onderwereld), komt nu naar boven (als een bliksemschicht brengt Uranus klaarheid). De hele maatschappij wordt ertoe gedwongen om zich te herbronnen. Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf, de mensheid, de planeet.

Gelijkheid en broederschap

Pluto in aspect met de Zon, zoals bij Lance Armstrong het geval is, betekent dat er een te grote gehechtheid is aan de persoonlijkheid, het ego, aan eer en roem. Van het individu met dergelijk aspect in de geboortehoroscoop wordt gevraagd die gehechtheid los te laten, teneinde de ziel de kans te geven verder te evolueren. In het geval van Armstrong betekent dit: groeien naar het teken dat zich tegenover het teken Leeuw (zuidelijke knoop) bevindt, en waar dus de noordelijke knoop staat. Dan komt hij uiteindelijk op het terrein van WATERMAN, het teken van gelijkheid en broederschap.

Van angst en macht naar Spirituele Kracht

Het is dan ook niet te verwonderen dat, precies in het WATERMANTIJDPERK, Lance Armstrong, hét icoon van de wielersport dat deze status bereikt heeft door doping, bedreiging, manipulatie en zelfs omkoping, door Pluto achterhaald en teruggefloten wordt, net zoals andere hoogwaardigheidsbekleders die hun macht misbruikten. Denken we maar aan Roger Van Gheluwe en Dominique Strauss-Kahn, om er maar enkele te noemen. Pluto is, benevens de planeet van angst en macht of onmacht, op een hoger plan ook de 'Kracht van de Ziel'. De behoefte aan macht vanuit angst moet getransformeerd worden naar SPIRITUELE KRACHT. Verzet je je hiertegen, dan zal Pluto je alles ontnemen en je dwingen om een totaal nieuwe richting uit te gaan.


Artikel uit Para-Astro december 2012

Auteur: Maria Anne Stemgée, gepassioneerd astrologe sinds 1996

lance-armstrong-horoscoop

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Beoordeel je dag niet aan de oogst, maar aan de zaadjes die je hebt geplant.

Robert Louis Stevenson