Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Mercurius Retrograde

Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat, loopt het vaakst retrograde. Dit gebeurt gemiddeld zo’n drie keer per jaar. Voorafgaand spreken we in de astrologie, dat Mercurius ‘stationair’ draait. Dit is het punt, waarop Mercurius stil staat en zijn beweging achterwaarts of voorwaarts maakt. In feite loopt de planeet noch achterwaarts, noch staat hij stil. Vanuit de aarde is dit optisch bedrog. Wij nemen het waar, alsof Mercurius stil staat en achteruit gaat lopen of dan weer plotseling vooruit.

Lifestyle foto: mercurius retrograde

Op 3 december van dit jaar begon Mercurius aan zijn retrogradeperiode en stond hierbij net nog in het teken Boogschutter, namelijk op 29 graden. Deze fase eindigt op 23 december, wanneer Mercurius weer op 13 graden Boogschutter vooruit gaat lopen. In de astrologie noemen we dit ‘direct’. De dagen 2, 3 en 22, 23 december noemen we ‘stationairdagen’. Juist de dagen waarop Mercurius stationair draait zijn beducht, omdat de werking ervan dan heftiger is.

Tussen 2 & 23 december 2017 krijgen we met volgende zaken te maken:
 • Mercurius retrograde staat voor vertragingen in het [vlieg]verkeer, ontregelde afspraken en miscommunicatie. Ook het internet kan dan ontregeld raken.
 • Het teken Boogschutter staat voor onder andere reizen en geloofsovertuigingen. Op dit vlak kunnen er misvattingen voorkomen.
 • Ook bestaat de mogelijkheid, dat we in oeverloze discussies belanden.

Hoe kom je de retrogradeperiode (tussen 2 & 23 december 2017) het best door?

Niet doen:
 • je laten meesleuren in een verhitte discussie
 • je ergeren aan files, verkeersoponthoud of wegomleggingen
 • afspraken al te letterlijk nemen
 • contracten tekenen
 • aan iets nieuws beginnen
 • op het laatste moment vertrekken
Wel doen:
 • voldoende tijd inplannen
 • uit het oog verloren kennissen, vrienden en familieleden opzoeken
 • herinneringen ophalen
 • projecten opnieuw oppakken en afwerken
 • aan de administratie en boekhouding werken
 • een back up maken
Succes!

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

When you do what you fear most, then you can do anything.

Stephen Richards