Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

Pluto in Steenbok: 2008-2023

Vanaf 26 januari 2008 treedt er een belangrijke verandering op aan het hemelgewelf. De planeet van de onderwereld Pluto verandert van teken en gaat in het teken van steenbok lopen. Pluto staat voor macht, overmacht, manipulatie en omwenteling. Met deze kenmerken komt hij vanaf januari in het teken te staan dat de staat weergeeft. Als gevolg hiervan zal de gevestigde orde zich proberen door te zetten en te overheersen. Tegelijkertijd zal dit tot een grondige omwenteling van iedere staatsvorm leiden. Pluto heeft een trage omloopsnelheid. De laatste keer dat hij in het teken van steenbok liep dateert van de periode tussen 8/11/1762 en 1/12/1778. De evolutie en anarchie zullen overheersen vanaf 2008 en de wereld veranderen tot Pluto het teken steenbok verlaat. Dit gebeurt op 23/03/2023.

Lifestyle foto: pluto in steenbok: 2008-2023

Signalen van Pluto

Toen Pluto ontdekt werd op 18/02/1930 was de wereld in een grote omwenteling verzeild geraakt. Pluto maakt de dingen voor de mensen er niet eenvoudiger op. Rond 1930 ontstond een beurscrash die tot een enorme werkloosheid en armoede leidde. Vanaf de jaren 30 kwam Pluto als planeet van de onderwereld opzetten in het fascisme dat overal in de wereld zijn opgang maakte. Pluto draagt een verborgen kracht in zich die in de jaren 30 aanzet gaf om de radioactiviteit verder te onderzoeken. In die jaren werd de grondslag voor de latere atoombom gelegd. Pluto is de macht die in het kleine en verborgene werkt. Alles wordt steeds maar kleiner zoals bv. de chips die de dag van vandaag ontwikkeld worden en maar de grootte hebben van de nagel van een vinger. In de jaren 60 had men een gans gebouw nodig voor één computer die nu overeenkomt met de grootte van een laptop. Deze kracht van het kleine en verborgene zal vorm krijgen in het Saturnale van het teken steenbok dat structuur aanbrengt. Binnen enkele jaren zullen robotten het werk van de mens overnemen. Deze kunstmensen zullen de taken van de mensen eindeloos herhalen zonder te klagen of te staken. Steenbok staat voor de constructie-industrie en Pluto voor de kunstmatige materialen zoals plastic. Meer en meer zullen plasticderivaten ontwikkeld worden om een toepassing te vinden in de bouw. Op deze wijze komt men tot duurzame materialen die onverwoestbaar en sterker dan staal zijn.

Pluto vormt de wereld. Als men naar het verleden kijkt, kan men aan de hand van de doorgang van Pluto door de diverse tekens veel dingen zien en begrijpen. Pluto liep in het teken van kreeft van 1913 tot 1939. 1913 was de aanloop naar WO I evenals 1939 dat de aanvang vormde voor WO II. Dit zijn twee gebeurtenissen van de 20ste eeuw die de wereld enorm beïnvloedden en de wereld omwoelden. In beide gevallen werden mensen met miljoenen tegelijkertijd afgeslacht. Pluto in kreeft als symbool voor het vaderland zorgde voor grondige hervormingen. Heel wat landen veranderden in die jaren van bestuur en kenden veel omwentelingen. In 1917 vond de Oktoberrevolutie in Rusland plaats die het Tsarendom ten val bracht. Na WO II brokkelden de tronen verder af. De Duitse keizer Wilhelm moest aftreden en dit maakte de weg vrij voor het nationale socialisme van Hitler in de jaren 20 en 30. Pluto wordt geassocieerd met overmacht, manipulatie en angst. Het nationale socialisme kan tot de werksfeer van Pluto gerekend worden. Landen zoals Duitsland en Italië raakten in de verpletterende greep van duistere dictators. Toen het bestaan van Pluto ontdekt werd, werd de wetenschappelijke kracht van het oneindige kleine gevonden. De kernenergie was een feit en kende zijn hoogtepunt in de ontwikkeling van de atoombom in 1945. Pluto ging in 1939 over in het teken leeuw. Hij bleef in dit teken tot 1957-1958. Leeuw is het teken van de macht. In de periode die toen aanbrak, speelden macht(leeuw) en dreiging(Pluto) een grote rol. In die jaren ontstond de wapenwedloop en de angst voor de USSR met de koude oorlog als gevolg. Beide partijen profileerden zich zo machtig mogelijk om de andere te imponeren. Deze tijd bracht een generatie van mensen voort die opkwamen voor zichzelf. Veel koloniale landen vochten zich vrij van hun vreemde heersers. Pluto liep tussen 1957 en 1971 door het teken maagd. Dit bracht belangrijke veranderingen mee op vlak van werk, gezondheidszorg, landbouw en de dienstensector. De macht van de techniek trad op de voorgrond. Machines werden geperfectioneerd zodat ze als robotten werkten en dag en nacht aan de slag bleven. De boerderijen schakelden van handarbeid over op machines. Kippen en varkens werden in grote eenheden gehouden voor de productie.

Maagd is het teken van de kuisheid en staat tegenover de vruchtbaarheid. In deze generatie werd de geboortecontrole een feit. De vrouwen kregen toegang tot de pil om hun vruchtbaarheid af te remmen. Maagd werkt ook uit op vlak van gezondheidszorg en werk. De gezondheidszorg breidde in veel landen uit. Meer en meer industriëlen maakten een bocht van 180° en richten zich naar de consument als dienst. Tussen 1970 en 1983 passeerde de planeet Pluto door weegschaal. Dit teken is gekend als het teken van de relatie. Mensen die van mening waren dat een relatie heilig was, zagen hun opvatting als een kaartenhuisje in elkaar zakken. Het aantal echtscheidingen nam gigantisch toe. Het huwelijk als instituut verdween. Pluto draagt ook een opstandig karakter in zich. In het teken weegschaal(relatie) liet Pluto totaal andere machtsverhoudingen in de relatie ontstaan. Vrouwen streden voor hun onafhankelijkheid en wensten evenwaardig aan de man aanzien te worden. Het relatieprofiel veranderde. Homoseksuelen en lesbiennes konden zich vrij uiten en uitkomen voor hun liefde. Een felle opgang van de amusementsindustrie was een feit. Er groeide een fascinatie voor genieten en ontspannen (weegschaal). De reiscultuur werd geboren. Iedereen spendeerde grote delen van zijn loon aan mooie kledij en een luxe leven (weegschaal). Aangezien weegschaal symbool staat voor evenwicht en Pluto als overmacht kan aangeduid worden, werden de tegenstellingen in de koude oorlog aangescherpt tussen de USA en de USSR. Pluto is het teken van de seks en weegschaal staat voor genieten. De vrije liefde was er in de jaren 70 en in het begin van de jaren tachtig het resultaat van. Tussen 1983 en 1995 kwam Pluto in het teken van schorpioen. Opeens ontstond een belangrijke seksuele problematiek nl. de verspreiding van het aidsvirus. Er was een groot gevaar verbonden aan liefhebben met de dood als gevolg. Seksuele gewoonten wijzigden op een drastische wijze zodat de overheid zich diende te bemoeien met het seksuele leven van de mensen. Condooms werden alom aangeprezen. Pluto staat voor het geld van anderen. Gehaaide kerels hadden vlug door hoe ze rijk konden worden op de rug van anderen. Banken crashten en werden omgevormd tot grotere financiële entiteiten. Tussen 1995 en 2008 loopt Pluto in het teken boogschutter. Pluto als dreiging in het religieuze en filosofische teken van boogschutter laat religieus fanatisme en fundamentalisme groeien. Sinds het midden van de jaren 90 namen de verschillen tussen de godsdiensten toe. Dit leidde tot veel conflicten en slachtpartijen. Voor religieuze doelen (boogschutter) werd de dood (Pluto) erbij betrokken. Zelfmoordterroristen voelden zich geroepen om de grote satan nl. de VS aan te vallen en te vernietigen.

Wat zal Pluto in Steenbok brengen?

Vanaf januari 2008 treedt Pluto in steenbok en dit tot 2024. Aangezien steenbok het teken van de staat is en Pluto de macht symboliseert, zal de macht van de staat in de komende jaren toenemen. Onder de dreiging van het terroristische mom zal de staat de burgers met angst en dreiging opzadelen. Iedereen wordt gecontroleerd. De staat verzamelt meer en meer informatie over zijn onderdanen wat in bepaalde landen tot wrijving en opstand zal leiden. Het volk heeft de illusie in een democratisch land te leven maar de machtshebbers zullen meer en meer beseffen dat democratie gevaarlijk is omdat er dan veel zaken aan de gewone man worden overgelaten. Met Pluto als de overmacht in het maatschappelijke teken steenbok zullen bepaalde groepen van mensen een grote invloed verwerven. Dit zal op een Plutonische dus verborgen wijze gebeuren. Ze willen controle houden over het democratisch bestel. De angst voor terrorisme wordt als excuus gebruikt om iedereen de mond te snoeren. De controle van de staat zal alomvattend zijn. Wetten worden afgedwongen.

Door Pluto in steenbok zullen we ons in de komende jaren een gevangene van de samenleving voelen die zich bedreigend opstelt naar de individuele burger. De bevolking wordt rechtser. Elke burger wordt aan een maatschappelijk profiel gespiegeld. De losse mentaliteit van de jaren 60 is definitief achter de rug. Integendeel, rigide regels worden op iedereen toegepast. Vanaf de dag dat Pluto in steenbok loopt, worden geen zijsprongen meer geduld. In politieke aangelegenheid ontstaat een ommezwaai naar rechts. Links wordt in de komende jaren definitief begraven. Aangezien steenbok een schraal, kil en koud teken is, zal maatschappelijke betrokkenheid minder van tel zijn. Iedereen stelt zich egocentrisch op en probeert zijn eigen belangen te dienen. Steenbok is niet bepaald een humanitair teken (in tegenstelling met waterman) en doordat Pluto erin komt, vertoont iedereen de reflex om zelf te overleven en weinig betrokken te zijn bij het leed en de moeilijkheden van anderen. Regels en wetten maken opgang. We mogen ons de komende 20 jaar aan een reactionaire en rechtse tendens verwachten. De collectieve angst zal overheersen. Pluto in steenbok zal de politiek en de staat aanvreten en uiteindelijk tot politieke aardverschuivingen leiden. De staat zal zich geroepen voelen om de macht van de democratie in te perken en overal ter wereld zullen we meer totalitaire staten de kop zien opsteken. Financiële waarden veranderen. In het begin zullen we vooral de reactionaire tendens bemerken waarbij iedereen er naar streeft om bezit te verwerven en dit ten koste van anderen. De Verenigde Staten van Amerika ontstonden toen Pluto in steenbok liep. Bepaalde astrologen geloven dat een grote staat nooit langer duurt dan een Plutocyclus.

Tegen 2024 als Pluto steenbok verlaat, zou de VS als grootmacht afgedaan moeten hebben. De voorbereiding tot de verrechtsing van de wereld maakten we mee in de laatste jaren met het Bush- regime. Het beleid van Bush dompelde de VS in een financiële crisis met een bijna waardeloze dollar. Het is een aanloop naar de volgende jaren waarin het fenomeen dat in de VS ontstond zich verder zal doorzetten. In de laatste 10-tallen jaren hadden we de transit van Pluto in boogschutter. Dit heeft andere landen (buitenland= boogschutter) wakker gemaakt. China en India zijn momenteel economische grootmachten aan het worden. Met Pluto in steenbok zullen de waardeverhoudingen veranderen. Meer en meer zal werk naar het Oosten gaan. De wereld maakt een omwenteling door en Pluto in steenbok zal deze vervolledigen.Artikel uit Para-Astro november 2008

Door: Wijlen Dr. D. Vanooteghem

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Nothing glows brighter than the heart awakened to the light of love that lives within it.

Guy Finley