Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn
 • VROEGER EN NU

  Al in de oudste tijden stelden mensen zich de vraag wat de toekomst zou brengen en welke beslissingen ze het beste namen. Daartoe werden allerlei signalen bestudeerd zoals het raadplegen van orakels of het duiden van tekens aan de hemel. Hiervoor had men een steun nodig zoals de kaarten.

  In onze huidige tijd wordt het kaartleggen vaak gebruikt om een tipje van de sluier over onze toekomst op te lichten. Vroeger werd het orakel met veel eerbied geconsulteerd terwijl het vandaag vooral de nieuwsgierigheid van de mens is die hem naar de kaartlegster drijft. Eertijds werd kaartleggen als een concurrent van de godsdiensten aanzien zodat mensen die kaarten raadpleegden vaak bedreigd, vervolgd en zelfs ter dood gebracht werden. Een eeuwig durende goddelijke straf zou deze mensen blijven achtervolgen. Toch bleef het gebruik om de kaarten te raadplegen een feit dat in het geheim verder leefde. Zowel atheïsten, analfabeten als gecultiveerde mensen bleven de kaartlegsters consulteren. Ondanks het feit dat de geïnstitutionaliseerde godsdiensten zoals de katholieke kerk gebaseerd zijn op een bijbelgeschiedenis waarin profeten de toekomst voorspellen, hadden ze het moeilijk met de concurrentie van de paranormale wetenschappen. Integendeel, al degenen die het paranormale beoefenden, werden bedreigd met de eeuwige verdoemenis.

  Een bevolkingsgroep die daaraan ontsnapte waren de zigeuners. De zigeuners werden in de marge van de samenleving gedrukt en niet als volwaardige burgers aanvaard. Ze schitterenden met hun voorspellingen aan de hand van de kaarten, handlezen en het staren in de kristallen bol. Het was en is een gemeenschappelijke obsessie van alle tijden om een datum te kennen, een geliefde te ontmoeten, een droom te verklaren of een ziekte te voorspellen. De vraag die hierbij opwaait, is het feit of de toekomst al bestaat. Voor sommigen is dit een vaststaand gegeven wat betekent dat ons leven al van bij de geboorte in vaste patronen vastligt. En dit betekent dat de vrije wil en de eigen keuzemogelijkheid van de mens beperkt wordt. Volgens anderen is de toekomst een plastisch gegeven waaraan gesleuteld en gewijzigd kan worden. De toekomstmogelijkheden zijn slechts kansen die nog een vorm moeten krijgen en hier zou onze vrije wil wel nog een rol spelen. Volgens de christelijke doctrine is er een bepaalde predestinatie. De godheid stelt verschillende mogelijkheden voor waaruit de mens kiest. Een andere zienswijze maakt vooral in het oosten opgang. Het leven is een rad van dood en wedergeboorte dat eeuwig blijft draaien en waar we voortdurend deel van uitmaken. Met al deze theorieën in het achterhoofd kunnen we ons afvragen of het nuttig is om de toekomst te kennen. Maar aangezien 4/5 van de mensheid daar op gericht is, mogen we stellen dat iedereen nieuwsgierig blijft naar de toekomstige ontwikkeling van zijn of haar leven.

  COURANTE VRAGEN

  Heel veel vragen teisteren de mensen zoals ‘Zullen we van werk veranderen?’ ‘Zullen we verhuizen?’ ‘Wanneer ontmoet ik de man waarmee ik zal trouwen?’ enz… Deze vragen blijven in ons leven rondspoken en we proberen er een antwoord op te vinden. Bepaalde groepen van de samenleving negeren iedere voorspelling en schuiven deze terzijde. Toch kunnen we stellen dat een persoon voorbestemd is om bepaalde omstandigheden aan te trekken. Zo zijn er vrouwen die steeds hetzelfde type man aantrekken. Hoewel ze zich er na enkele slechte ervaringen van bewust zijn dat ze dergelijke types moeten vermijden, komen ze er telkens weer toe om een relatie te starten met een man waarvan ze weten dat ze gegarandeerd problemen zullen krijgen in de toekomst. Na enkele honderden jaren in een verborgen sfeer geleefd te hebben, is het kaartleggen heel sterk aan de oppervlakte gekomen in de jaren 70 en 80. Vooral het tarotspel boeide de mensen sterk. In iedere krant of weekblad vonden we tal van toekomstvoorspellingen. Er zijn veel soorten kaarten op de markt gekomen die allemaal een esoterische ondergrond hebben en perfect in staat zijn om ons een glimp op de toekomst te bieden.

  Zowel de tarot als de zigeunerkaart zijn gekleurde prentjes waarop soms iets geschreven staat. De zigeunerkaarten werden oorspronkelijk door de zigeuners gebruikt. De zigeuners zouden een bevolkingsgroep zijn die uit India afkomstig is. Vanaf het jaar 1000 trokken ze door Europa met paard en kar. Ze worden ook wel de Roma genoemd. Ondanks dat velen zich ondertussen definitief gevestigd hebben in Centraal-Europa is de kans groot dat je ze langs de weg tegenkomt. Sommigen trekken nog altijd rond met tent, auto en caravan. Ze leven dicht bij hun ware aard en de natuur. Het zijn gevoelsmensen die gemakkelijk uiting geven aan hun emoties en dicht bij hun telepathische vermogens staan. Dieren, planten en de natuurelementen nemen een belangrijke plaats in hun leefwereld in. Natuursymbolen zoals de zon, de maan, de sterren keren vaak terug op hun kaarten omdat ze ons verbinden met het onderbewuste. In de kaarten vinden we beelden terug van ons collectief onderbewuste. Concreet betekent dit dat elke kaart een symbool voorstelt dat een eigenschap of gebeurtenis aanduidt. Tijdens een kaartlegging zal iedere kaart ons een boodschap overbrengen die ons aanzet om bepaalde dingen te doen of een bepaalde weg te volgen. Het is een kaartspel dat uit 36 kaarten bestaat die kleurig zijn. Deze kaarten stellen ons in staat om een voor de hand liggende duiding te maken. Op de kaart staat een woord in verschillende talen die de aard van de kaart aanduidt. Bv een kaart die geld aanduidt. Dit betekent dat deze kaart ons informatie zal geven over financiële aangelegenheden die ons betreffen. Of een kaart die amusement weergeeft . Deze kaart duidt aan wat we mogen verwachten als we er op uittrekken of samenkomen met mensen. Iedere kaart heeft een betekenis en wordt volgens een bepaald patroon uitgespreid.

  HOE DE KAARTEN RAADPLEGEN?

  Meestal consulteren mensen iemand omdat ze met vragen zitten die dringend een antwoord nodig hebben. Men gaat de kaarten niet zomaar gebruiken maar wel om meer informatie over zichzelf, over een situatie of de toekomstige ontwikkelingen te krijgen. Wanneer men de kaarten van iemand leest, is het belangrijk dat men dit ernstig doet. Het is aangewezen om zich in een stille en zuivere ruimte terug te trekken. Het branden van een kaarsje of wierookstokje kan hierbij helpen. Bepaalde kaartlegsters prevelen een gebed voordag ze aan het kaartleggen beginnen. Voordat men start is het noodzakelijk om zich innerlijk leeg te maken en zich af te stemmen op de kaarten alvorens de kaarten ter hand te nemen. Het kaartleggen of waarzeggen, dient altijd met eerbied te gebeuren. Leen je kaarten nooit uit aan iemand anders want dan worden ze doordrongen met de energie van anderen en zijn ze daardoor minder werkzaam voor jezelf. Naarmate je bedrevener wordt in het kaartleggen, zul je de kaarten met steeds meer waardering ter hand nemen. Om een duidelijk antwoord te krijgen is het nodig om de vragen eenvoudig en duidelijk te formuleren zoals ‘ Hoe zal de relatie met Mr X verlopen?’. Verwarde vragen leiden tot niets en geven geen duidelijk antwoord. Wanneer je een vraag over de tijd stelt, is het aangeraden om de tijd als volgt te omschrijven: volgende week, volgende maand of volgend jaar. Eerst vraag je aan jezelf om antwoord te mogen vinden en daarna meng je de kaarten vooraleer ze op tafel uit te waaieren. Mengen betekent goed door elkaar haspelen. Je doet dit tot wanneer je het gevoel hebt dat ze voldoende door elkaar zitten. Hierna waaier je de kaart uit op tafel met de beeldzijde naar beneden zodat de consultant ze niet kan zien. Vervolgens vraag je aan de consultant om enkele kaarten te trekken naargelang het legpatroon dat je wenst te gebruiken. Je houdt de kaarten in de volgorde waarin ze getrokken werden. Om de kaarten te interpreteren kun je terugvallen op de sleutelwoorden die op de kaarten staan.

  HET BEGRIP PERSOONSKAART

  Veel kaartleggers gebruiken een persoonskaart die de consultant voorstelt. Als het om een vrouw gaat dan gebruiken we kaart 21 als persoonskaart. Deze kaart duidt de consultant aan en de omringende kaarten geven de invloed weer van de aanwezige omstandigheden op de persoon.

Producten uit onze webwinkel

Voor al jouw spirituele gadgets en betekenisvolle snuisterijen, bezoek onze webshop www.para-astro.be/shop

 • Bestel: De kracht van de Intentie

  De kracht van de Intentie

  Verken, ontdek en maak je de Kracht van Intentie eigen met deze prachtige set van 50 kaarten. Intentie is niet iets wat je doet, maar een energie waarvan jij onderdeel bent. In de bijbehorende gids vind je niet alleen uitleg bij de kaarten, maar ook affirmaties en opdrachten.Pas elke dag een kaart en…

 • Bestel: Heksentarot

  Heksentarot

  Ellen Cannon, kabbaliste en ongelovige, maakte dit uitgesproken Heksen Tarot. Martin Cannon is verantwoordelijk voor de leerzame en mooi vormgegeven afbeeldingen. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door de gedetailleerde beschrijvingen van Ellen. De kleine Arcana wordt beschreven in een unieke…

 • Bestel: Opstellen met Engelen

  Opstellen met Engelen

  Meer licht en liefde in je dagelijks leven brengen De hulp en de liefde van de engelen is er altijd en met deze set (bestaande uit een boek, opstellingskaarten en engelenkaarten) kun je de engelen in elke situatie bewust vragen om je te ondersteunen.Met de opstellingskaarten kun je een probleemsituatie…

 • Bestel: Tarot de Marseille Fr/Eng

  Tarot de Marseille Fr/Eng

  Het tarot van Marseille -volgens sommige de oudste- heeft sedert de prille aanvang van het kaartleggen meerdere wijzigingen ondergaan. Het is bij de in 1930 door Paul Marteau uitgegeven versie dat de volheid van uitdrukking tot zijn recht is gekomen. 

 • Bestel: Kaartleggen volgens het systeem Tourmandi

  Kaartleggen volgens het systeem Tourmandi

  Wie ooit wil kaartleggen en de sluier over het heden en de toekomst wil opheffen, moet zeker met het systeem Tourmandi kennismaken. Het is een efficiënt systeem, dat door zijn diversiteit grote duidingsmogelijkheden toelaat. Het systeem Tourmandi is gegroeid uit de behoefte om de beperking die…

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Als ik loslaat wat ik nu ben, dan word ik wat ik kan zijn...

Lao Tzu