Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Kaartleggen

Tarot en Numerologie

 

Ebooks Kaartleggen

De benadering van Tarot met Numerologie
Gratis Tarot

door Paul van den Ouweland

Ongeveer zoals bij astrologie het geval is, wordt bij numerologie in Tarot ook vertrokken vanuit de geboortedatum van de mens. Hieruit worden de verschillende karakters, capaciteiten of eventuele tekorten en gebreken afgeleid. We onderscheiden vooreerst de innerlijke geboortetekens (sterrenbeeld bij astrologie), daarna de uiterlijke of gedragstekens (ascendant) en tot slot de geboortetypes (generatietekens).

De berekening van die tekens zijn eenvoudig via een simpel optelsommetje: Tel geboortedag, -maand en -jaar samen.

Herleid vervolgens dit getal achtereenvolgens naar een getal dat kleiner is dan, of gelijk is aan 22 en daarna naar een getal dat kleiner is, of gelijk aan 9.

Ontdek het boek 'Getallen bepalen uw leven':

klik hier


De geboortetekens

Een voorbeeld maakt het algauw duidelijk:

Sonja is geboren op 13.02.1967.

De som bedraagt: 13 + 2 + 1967 = 1982

1+9+8+2 = 20: dit is het eerste geboortegetal.

Vervolgens: 2+0=2, dit is het tweede geboortegetal.

Het kleinste getal (van 1 tot 9) is het innerlijk teken. In dit geval: 2. Het grootste getal (van 10 tot 22) is het gedragsteken of uiterlijk teken. In dit voorbeeld: 20.

Een ander voorbeeld: Leo is geboren op 25.03.1985:

25+3+1985 = 2013

2+0+1+3 = 6

Leo heeft dus maar één geboorteteken dat zowel op gedrag als op innerlijk karakter slaat. Of: hij gedraagt zich zoals hij is, zonder camouflage. Terwijl Sonja zich gedraagt als 20 maar daarmee verbergt dat ze eigenlijk 2 is.


De geboortetypes

Deze tekens hebben veelal te maken met de tijdsgeest waarin men geboren is. Toch kun je het niet echt generatietekens noemen omdat mensen die in hetzelfde jaar geboren zijn niet noodzakelijk tot een zelfde type zullen behoren. De werkwijze om tot die tekens te komen is nogal omslachtig, maar men kan een vereenvoudigde manier toepassen om deze tekens te berekenen.

Neem het voorbeeld van Sonja: geboren op 13.02.1967. De som van de getallen was 1982. Om het type te bepalen, wordt eenvoudig het laatste getal van deze som weggelaten, en worden de andere getallen samengeteld.

Hier dus: 1+9+8 = 18 (2 valt weg). Sonja is van het type 18, maar dus ook van type 9 (1+8 = 9). 

Samengevat: Sonja heeft dus 4 geboortegetallen: 2 uiterlijke (20 en 18) en 2 innerlijke (2 en 9). Het zal je opvallen dat, bij de uitleg over die getallen, de uiterlijke tekens vaak tegengesteld zijn aan de innerlijke tekens. Ze worden dan ook soms wel eens camouflagetekens genoemd.

Leo was geboren op 25.03.1985. De som was 2013.

Hier valt laatste cijfer 3 weg.
Som: 2+0+1 = 3
Leo is dus van het type 3 en heeft nummer 6 als geboorteteken.

Bij het maken van de sommen kun je maximaal 5 getallen bekomen en minimaal 1.

Bijvoorbeeld: Kurt is geboren op 24.01 1975.
24+1+1975 = 2000
Geboorteteken: 2+0+0+0 = 2
Type 2+0+0 = 2

Nog een voorbeeld: Myriam is geboren op 04.08.1985.

4+8+1985 = 1997

1+9+9+7=26
Geboortegetal: 2+6 = 8
Type: 1+9+9 = 19 (7 weg laten)
19 heeft ook 10 en 1 als bijkomende tekens


De betekenis van de getallen

De getallen verwijzen naar de kaarten van de Grote Arcana van Tarot.
We hebben het voor u eenvoudig gemaakt en de kaarten en hun betekenissen hieronder weergegeven.

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.

Denis Waitley